SMART PR för giggare och konsulter

KÖP SMART PR FÖR GIGGARE & KONSULTER: Adlibris, Bokus

Den här boken är skriven för dig som är konsult och giggare och vill hitta ett sätt att kommunicera din verksamhet och ditt eget varumärke till dina målgrupper på ett framgångsrikt sätt. 

På den nya jobbmarknaden som ofta benämns som gig-ekonomin blir det allt viktigare att synas för potentiella kunder, uppdrags- och arbetsgivare. Att ha ett starkt varumärke och en synlighet är ett sätt att enklare få in nya spännande uppdrag och att vinna nya kunder. Som giggare och konsult behöver du i stor utsträckning förlita dig på din egen kapacitet och egna resurser för att skapa synlighet för dig och din verksamhet. Tanken att boken ska fungera som ett stöd till dig som vill lära dig mer om de möjligheter som finns i det nya medielandskapet. Den kommer att öka din förståelse för vad som krävs för att lyckas bli en framgångsrik kommunikatör och göra dig till en bättre beställare av PR- och kommunikationstjänster. 

Att skapa synlighet för både dig och din verksamhet underlättar för att du ska kunna sälja dina tjänster på ett effektivt sätt. Ju högre mål du har på försäljning, desto mer synlighet och starkare varumärke behöver du. Kommunikationsbruset har aldrig varit större än nu och då gäller det att jobba strukturerat för att nå ut. 

 

SMART PR

Det finns olika typer av synlighet och man brukar prata om PR, kommunikation i egna kanaler och marknadsföring. Marknadsföring kostar pengar både i produktion och distribution, och är därför ofta inget bra eller aktuellt alternativ för en enskild person i någon större utsträckning. Kommunikation i egna kanaler och PR däremot finns det stora möjligheter att jobba med själv och aktiviteten kan anpassas efter de resurser och förväntningar man har på resultatet. Att jobba aktivt i egna kanaler är alltid bra för synlighet och kännedom, men det garanterar inte att man når en större publik. Med PR, även kallad förtjänad uppmärksamhet, är det någon annan som publicerar innehåll om verksamheten eller dig och står alltså för distributionen i sina kanaler. Eftersom det är någon annan som uttalar sig om dig eller verksamheten är det den mest trovärdiga formen av kommunikation. Att bli omskriven eller nämnd på ett positivt sätt av en journalist, opinionsbildare, influencer eller kund är alltså guld värt för dig och din verksamhet. 

I boken får du handfasta tips, råd och verktyg för hur du jobbar framgångsrikt med PR. Boken fokuserar på PR eftersom det är ett kostnadseffektivt och trovärdigt sätt att nå ut till en bred publik. Eftersom synligheten i egna kanaler kan generera PR tar boken också upp hur man på bästa sätt kommunicerar och planerar sin kommunikation i egna kanaler. Därför tar boken också upp hur man på bästa sätt kommunicerar och planerar sin kommunikation i egna kanaler. 

Bokens titel, SMART PR, syftar på den vedertagna SMART-modellen som är ett sätt att sätta relevanta mål. Tydliga mål behövs för att jobba effektivt, för att jobba åt rätt håll och för att hålla en röd tråd i kommunikationen. 

Enligt SMART-modellen ska mål vara:

  • Specifika
  • Mätbara
  • Acceptera
  • Realistiska
  • Tidssatta

KÖP SMART PR FÖR GIGGARE & KONSULTER:

 

Back to top