SMART PR för författare

KÖP SMART PR FÖR FÖRFATTARE: Adlibris, Bokus

Den här boken är skriven för dig som författare och vill hitta ett sätt att kommunicera din bok, bokens budskap och ditt varumärke till dina målgrupper på ett framgångsrikt sätt. 

Kanske får du hjälp av ditt bokförlag med en del av kommunikationen kring lanseringen, kanske ger du ut boken själv och i större utsträckning behöver förlita dig på din egen kapacitet och egna resurser för att skapa synlighet för boken. Att skriva bok i sig kan vara ett sätt att stärka den egna expertrollen och bygga ditt varumärke för att ta dig an nya spännande uppdrag. Oavsett bakgrund, är tanken att boken ska fungera som ett stöd till dig som vill lära dig mer om de möjligheter som finns i det nya medielandskapet. Den kommer att förbereda dig på det arbete som behöver göras, öka din förståelse för vad som krävs och din kunskap om hur du ska agera samt göra dig till en bättre beställare av PR- och kommunikationstjänster. 

Att skapa synlighet för din bok är nödvändigt för att den ska sälja. Ju högre mål du har på försäljning, desto mer synlighet behöver du. Kommunikationsbruset har aldrig varit större än nu och då gäller det att jobba strukturerat för att nå ut. 

Man brukar säga att när boken är färdigskriven så är ungefär 20 procent av allt arbete gjort. Det är nu resterande 80 procent av arbetet börjar – med att synliggöra och sälja boken. 

 

SMART PR

Det finns olika typer av synlighet och man brukar prata om PR, kommunikation i egna kanaler och marknadsföring. Marknadsföring kostar pengar både i produktion och distribution, och är därför ofta inget bra eller aktuellt alternativ för en enskild person i någon större utsträckning. Kommunikation i egna kanaler och PR däremot finns det stora möjligheter att jobba med själv och aktiviteten kan anpassas efter de resurser och förväntningar man har på resultatet. Att jobba aktivt i egna kanaler är alltid bra för synlighet och kännedom, men det garanterar inte att man når en större publik. Med PR, även kallad förtjänad uppmärksamhet, är det någon annan som publicerar innehåll om boken eller dig och står alltså för distributionen i sina kanaler. Eftersom det är någon annan som uttalar sig om dig eller boken är PR den mest trovärdiga formen av kommunikation. Att bli omskriven eller nämnd på ett positivt sätt av en journalist, opinionsbildare eller influencer är alltså guld värt för dig och din bok. 

I boken får du handfasta tips, råd och verktyg för hur du jobbar framgångsrikt med PR och i egna kanaler. Boken fokuserar på PR eftersom det är ett kostnadseffektivt och trovärdigt sätt att nå ut till en bred publik. Eftersom synligheten i egna kanaler kan generera PR tar boken också upp hur man på bästa sätt kommunicerar och planerar sin kommunikation i egna kanaler. 

Bokens titel, SMART PR, syftar på den vedertagna SMART-modellen som är ett sätt att sätta relevanta mål. Tydliga mål behövs för att jobba effektivt, för att jobba åt rätt håll och för att hålla en röd tråd i kommunikationen. 

Enligt SMART-modellen ska mål vara:

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Accepterat
  • Realistiskt
  • Tidssatt

KÖP SMART PR FÖR FÖRFATTARE: 

Back to top