citat marianne 1

Jag har ett excel-ark över mina kanaler och olika böcker där jag anger inläggstyp och syfte. Det underlättar att få överblick över mina budskap och böcker samt var jag ska publicera inlägg och när.

Marianna Olsson

Back to top